Existuje mužské PMS? Hormonální výkyvy u mužů

0
24
Existuje mužské PMS? Hormonální výkyvy u mužů

Záhada biblických rozměrů se zahaluje nad fenoménem, který muže trápí už celá staletí. Očem že to je, ptáte se? Žádná jiná než mužské PMS! Ano, správně jste slyšeli. Hormonální výkyvy, které jsme dříve nechávali výhradně na chodnících emocionálních kolotočů žen, se zdají zasahovat i do světa mužského. Zatímco ženy byly dlouhodobě předmětem rozsáhlých studií o premenstruačním syndromu (PMS), sebepoznání u mužů v této oblasti bylo zanedbáno a přehlíženo. Ale přichází čas, kdy je třeba zvratu a prozkoumat, zda tyto záhadné výkyvy jsou opravdu jen výsadou žen, či leží v nich skrytý potenciál i u mužského pohlaví. Pusťte se s námi do pátrání po pravdě za hranicemi předpokladů a připravte se na neuvěřitelný objev v oblasti hormonálních výkyvů u mužů!

1. Záhada mužských hormonálních výkyvů: Existuje mužské PMS?

Hormonální výkyvy jsou typicky spojovány s ženskou biologií a projevem PMS (premenstruačního syndromu), ale co muži? Existuje něco podobného jako mužské PMS? Tato záhada mužských hormonálních výkyvů nám otevírá zajímavé otázky o biologii a emocionálním projevu u mužského pohlaví.

Mužské hormonální výkyvy nejsou tak dobře známé a probádané jako u žen, což ztěžuje úplné pochopení jejich vlivu na mužské tělo a psychiku. Nicméně, existuje řada faktorů, které mohou ovlivňovat mužské hormony a projevit se podobnými fyzickými a emocionálními příznaky jako u ženského PMS.

Možné projevy mužského PMS:

 • Náladovost: Muži mohou také trpět náladovostí a změnami nálady, podobně jako ženy během menstruace.
 • Fyzické symptomy: Muži mohou pociťovat únavu, bolesti hlavy, náchylnost k nadýmání nebo změny hmotnosti.
 • Zvýšená agresivita: Hormonální výkyvy mohou mít vliv na emoce mužů a projevit se v náhlých změnách temperamentu nebo zvýšené agresivitě.

Je důležité si uvědomit, že mužské PMS není vědecky potvrzeným jevem, ale spíše hypotézou. Mužské hormonální výkyvy mohou být způsobeny různými faktory, včetně stresu, fyzické aktivity, stravy a genetiky. Pokud se tyto příznaky vyskytují pravidelně a ovlivňují kvalitu života, je vhodné se poradit s odborníkem.

2. Překvapivá realita: Jak hormony ovlivňují náladu mužů

Možná si myslíte, že změny nálady jsou výhradně spojeny s ženským hormonálním cyklem, ale realita je daleko překvapivější. Hormony totiž ovlivňují také náladu mužů, ačkoliv v jiné míře a způsobem. Zde je pár zajímavostí, které vás možná překvapí.

Hormon testosteron: Jedním z nejvýznamnějších hormonů ovlivňujících náladu mužů je testosteron. Tento hormon je zodpovědný za jejich energii, sebevědomí a agresivitu. Pokud je hladina testosteronu nízká, muži mohou pociťovat únavu, depresi nebo úbytek libida. Naopak při vysoké hladině testosteronu se mohou stát agresivnějšími a necitlivými.

Hormon oxytocin: Zatímco u žen se oxytocin často spojuje s mateřstvím a pocitem připoutání k dítěti, u mužů má tento hormon jiný vliv. Oxytocin jim pomáhá lépe se zaměřit na mezilidské vztahy, posiluje jejich empatickou schopnost a snižuje úrovně stresu. Muži s vyšší hladinou oxytocinu mají tendenci být věrnější a schopnější vyjádřit lásku a soucit.

Hormony stresu: Stejně jako u žen, i u mužů mohou hormony stresu, jako je kortizol, ovlivnit jejich náladu. Prolongovaný stres může vést ke snížení hladiny hormonů jako serotonin nebo dopamin, které jsou spojovány s pocitem štěstí a pohody. To může mít negativní dopad na jejich celkovou náladu, motivaci a energii. Proto je důležité se naučit zvládat stres a pečovat o svou duševní pohodu.

3. Muži také trpí: PMS není jen doménou žen

Mnoho lidí si myslí, že syndrom před menstruací, zkráceně PMS, je problém, který postihuje pouze ženy. Avšak realita je zcela odlišná – i muži mohou trpět příznaky PMS a nemusí být vůbec spojeni s menstruací.

Existuje jev nazvaný IMS, neboli syndrom iritabilního muže, který je podobný PMS u žen. IMS má také fyziologické příznaky jako bolesti hlavy, únava a náladovost. Ve skutečnosti, hormonální změny a nerovnováha jako příčina těchto příznaků jsou u mužů stejně reálné jako u žen.

Co může vyvolat PMS u mužů? Existuje několik faktorů, které mohou hrát roli v tomto syndromu. Mezi ně patří hormonální nerovnováha, stres, nedostatek spánku, fyzická nebo psychická únava, špatná strava nebo nezdravý životní styl.

Abyste předešli nebo zmírnili příznaky IMS, doporučuje se pravidelně cvičit, získávat dostatečný spánek, omezit stres a dodržovat zdravou stravu. Stejně důležité je také vyhledat odbornou pomoc, pokud příznaky trvají dlouhodobě a mají zásadnější vliv na váš každodenní život.

4. Hormonální chaos: Jak se hormony mužů liší od žen

Ve světě hormonů existuje neustálý chaos, který má velký vliv na fyzické a emocionální zdraví mužů i žen. Hormony jsou chemické látky produkované tělem, které ovlivňují různé procesy v našem organismu. Jak se ale hormony u mužů liší od žen?

Mužské hormony jsou obecně označovány jako androgeny a nejznámějším zástupcem je testosteron. Testosteron je zodpovědný za růst svalové hmoty, regulaci sexuální funkce a dokonce i za charakteristické mužské vlastnosti jako je hloubka hlasu. Naopak, ženské hormony se nazývají estrogeny a jsou většinou spojovány s reprodukčními funkcemi ženy, jako je menstruace a těhotenství.

Existuje však i řada dalších hormonů, které se liší u mužů a žen. Například hormony štítné žlázy jsou důležité pro metabolismus a energetickou úroveň. U žen se často objevují hormonální nerovnováhy při menstruaci a menopauze, zatímco u mužů může docházet k problémům s prostatou spojenými se stárnutím.

Je však důležité si uvědomit, že každý člověk je individuální, ačkoliv jsou zde určité vzorce a obecné trendy. Hormonální chaos nemusí vždy být negativní, ale může také přinášet zajímavé výsledky a projevy. Bez hormonů bychom nebyli to, čím jsme, a jejich vliv na naše tělo je ohromující. Zajímavé je sledovat, jaké výsledky a účinky mohou hormony mít na nás, bez ohledu na naše pohlaví.

5. Co je to mužské PMS: Příznaky a projevy hormonálních výkyvů

Mužské PMS, zkráceně pro mužský premenstruační syndrom, představuje jev, který může ovlivnit náladu a chování mužů v důsledku hormonálních výkyvů. I když se tento termín nepovažuje za oficiální, mnozí lékaři si všímají, že i muži mohou trpět podobnými symptomy jako ženy v době jejich menstruace.

Hormonální výkyvy u mužů nejsou tak výrazné nebo periodické jako u žen, ale mohou přesto způsobovat určité projevy. Někteří muži mohou zažívat náladové výkyvy, podrážděnost nebo úzkost. Mohou také pociťovat zvýšenou citlivost a přecitlivělost na věci kolem sebe.

Natolik komplexní jako ženské PMS to sice u mužů není, ale hormonální výkyvy mohou i u nich ovlivnit jejich činnost a vztahy. Je důležité si uvědomit, že vykazování těchto příznaků neznamená, že je muži nutně chybí citová síla nebo jsou slabí. Mužské PMS je prostě jedním z mnoha způsobů, jak se člověk může projevovat v důsledku hormonálního vlivu.

6. Psychologické důsledky: Jak se mužské hormonální výkyvy projevují na psychice

Psychologické důsledky mužských hormonálních výkyvů mohou mít významný vliv na psychiku jednotlivce. Těmto výkyvům se často říká „údobí krize“, které může ovlivnit emocionální stabilitu a chování muže.

Jaké jsou tedy hlavní psychologické projevy mužských hormonálních výkyvů?

 • Deprese: Jako u žen, i u mužů mohou hormonální výkyvy způsobovat deprese. Nálada se může prudce zhoršit a mohou se objevit smutky a beznaděj.
 • Podrážděnost: Muži prožívají hormonální výkyvy různými způsoby. Někteří se mohou stát velmi podráždění a mají menší toleranci na stresové situace. Mohou mít sklon se rychle rozčílit a jejich chování může být impulsivní a nevyvyvážené.
 • Ztráta sebevědomí: Hormonální výkyvy mohou vést i ke ztrátě sebevědomí. Muži se mohou cítit nespokojení se svým vzhledem nebo neschopní se prosadit ve svém osobním či pracovním životě. To může způsobit úzkost a sníženou sebeúctu.

Povědomí o těchto psychologických důsledcích mužských hormonálních výkyvů je důležité nejen pro samotné jedince, ale i pro jejich partnery a rodiny. Porozumění a podpora v takových situacích může pomoci minimalizovat negativní dopady na psychiku a přirozený průběh mužského hormonálního cyklu.

7. Když hormony řídí náladu: Jak se vyrovnávat s mužským PMS

Do poslední doby byla představa mužského PMS brána spíše jako vtip než vážná záležitost. Nikdo však nemůže popřít, že měnící se hormonální hladiny mohou mít vliv na náladu a chování každého člověka, bez ohledu na pohlaví. V tomto článku se podíváme na to, jak se vyrovnat s mužským PMS a jak si udržet emocionální stabilitu i během těchto hormonálně náročných období.

Tipy pro vyrovnávání se s mužským PMS:

 • Komunikace: Je důležité aktivně komunikovat s partnerem nebo blízkými, aby byli informováni o vašem aktuálním emocionálním stavu. Dobrá komunikace může pomoci minimalizovat neporozumění a konflikty.
 • Počítejte s tím: Vědomí toho, že hormony mohou ovlivnit vaši náladu a že jste v daném období citlivější, vám může pomoci se lépe přizpůsobit a sebezáchovně jednat.
 • Podpora zdravého životního stylu: Stravování vyváženou stravu, cvičení a dostatek spánku jsou dobrým základem pro udržení emocionální stability. Určité potraviny, jako jsou ořechy nebo tmavá čokoláda, mohou také pomoci uvolnit endorfiny, hormony štěstí.

Mužský PMS je skutečností, kterou bychom neměli zlehčovat. Každý člověk prochází obdobími emocionálních výkyvů způsobených hormonálními změnami. Důležitým krokem je respektovat a přijímat tyto změny jako součást lidské přirozenosti. S vhodnými strategiemi vyrovnávání se můžeme naučit udržet si emocionální stabilitu i v obdobích, kdy nás hormony hýbou.

8. Vliv prostředí: Jak faktory okolí ovlivňují hormonální rovnováhu u mužů

Když mluvíme o hormonální rovnováze u mužů, velmi často se zaměříme na vnitřní faktory jako je výživa, cvičení a genetika. Ale existuje ještě další skupina faktorů, které mají zásadní vliv na hormony u mužů, a to jsou faktory okolí. Naše prostředí, ve kterém žijeme a které nás obklopuje, může samozřejmě ovlivňovat naše hormony, ať už pozitivně nebo negativně.

Chemikálie ve vodě

Možná jste si toho neuvědomovali, ale pitná voda, kterou každý den konzumujeme, může obsahovat různé chemické látky, které ovlivňují hormonální rovnováhu. Například v některých zemích se do pitné vody přidávají látky, které mají za úkol snižovat množství estrogenu v životním prostředí. Bohužel, tyto chemikálie mohou ovlivňovat také testosteron u mužů.

Přehled dalších faktorů okolí, které mohou ovlivňovat hormonální rovnováhu u mužů:

 • Plastové obaly: Mnoho plastů obsahuje látky, které napodobují estrogenní hormony, například bisfenol A (BPA). Tyto látky mohou ovlivňovat produkci testosteronu u mužů.
 • Znečištění ovzduší: Vdechování znečištěného ovzduší může mít negativní vliv na hormony u mužů. Například polutanty jako je olovo nebo rtuť mohou ovlivňovat funkci štítné žlázy, která je klíčová pro hormonální rovnováhu.
 • Změny životního stylu: Dlouhodobý stres, nedostatek spánku a špatná strava mohou také ovlivňovat hormonální rovnováhu u mužů. Je důležité dbát na vyvážený životní styl a minimalizovat negativní vlivy prostředí na naše hormony.

Je důležité si uvědomit, že prostředí, ve kterém žijeme, může hrát klíčovou roli v naší hormonální rovnováze. Pokud se potýkáte s nějakými hormonálními problémy, je vždy vhodné se poradit s odborníkem, který vám může poskytnout přesnější informace a doporučit vhodná opatření.

9. Mužská PMS a vztahy: Jak se hormonální výkyvy projevují ve vztahu s partnerem

Každému známé období PMS, které ženy procházejí měsíčně. Ale co muži? Věř nebo ne, i mužové mohou zažívat hormonální výkyvy, které mohou mít vliv na jejich vztahy s partnerkou. Mužská PMS, nazývaná také Irritable Male Syndrome (IMS), je jev, který postihuje některé muže v určitém období.

První věcí, kterou je důležité si uvědomit, je, že prožívání IMS není vždy stejné u všech mužů. Někteří mohou být náladoví, podráždění, unavení nebo také deprimovaní. Tyto hormonální výkyvy nejsou způsobeny měsíčním cyklem jako u žen, ale mohou být ovlivněny hormony jako testosteron a kortizol.

Projevy mužské PMS mohou mít vliv na vztah s partnerem. Muži mohou být více náchylní k hádkám, nebo naopak se stáhnout do sebe a vyhýbat se konfliktům. Je důležité si uvědomit, že prochází-li tvůj partner touto fází, je zapotřebí pochopení a komunikace. Otevřený rozhovor může pomoci nastolit porozumění a najít společné řešení v případě sporů nebo napětí.

Co může být pro ženy těžké pochopit, je, že v takovém období mohou být muži citlivější. Je důležité nabídnout jim podporu a empatii, jak bychom očekávali od svého partnera. Mohou se cítit zranitelnější nebo nejistí, a v tomto období je třeba jim být oporou. Pokud je to možné, snižte stresové situace a snažte se společně relaxovat a trávit čas, který jim pomůže se uvolnit a zklidnit.

10. Jaké jsou příčiny mužského PMS? Genetické faktory, stres a další faktory

Příčiny mužského PMS mohou být různé a obvykle se liší jednotlivě podle každého muže. Nicméně, existuje několik hlavních faktorů, které se často spojují s tímto stavem. Jedním z nich jsou genetické faktory. Někteří muži mají zvýšenou genetickou predispozici k projevům PMS, což znamená, že mají větší pravděpodobnost, že tuto podmínku zažijí.

Stres je dalším důležitým faktorem spojeným s mužským PMS. Muži, kteří zažívají dlouhodobý nebo silný stres, mohou být více náchylní k výskytu příznaků PMS. To je způsobeno hormonálními změnami a chemickými procesy, které stres ovlivňuje v těle.

Kromě toho existují i další faktory, které mohou ovlivnit výskyt mužského PMS. Mezi tyto faktory patří hormonální nerovnováha, nízká hladina serotoninu v mozku, nedostatek vitaminů a minerálů, špatná strava a nezdravý životní styl. Vědecké studie se stále zabývají tímto tématem a snaží se lépe porozumět přesným příčinám mužského PMS a jak je možné tyto faktory ovlivnit nebo eliminovat.

Když jde o léčbu mužského PMS, je důležité si uvědomit, že každý muž může mít individuální zkušenost s touto podmínkou. Je proto nezbytné konzultovat se svým lékařem a společně najít nejlepší přístup. Řada možností léčby zahrnuje změny životního stylu, jako je cvičení, zdravá strava a stres management, stejně jako hormonální terapie a léky na zmírnění konkrétních příznaků.

11. Lékařské možnosti: Jaké jsou metody léčby mužských hormonálních výkyvů?

Existuje několik účinných lékařských možností při léčbě mužských hormonálních výkyvů. Tyto metody se zaměřují na normalizaci hladiny hormonů a zajišťují tak celkové zdraví a pohodu pacienta.

Jednou z možností je hormonální substituční terapie (HST), která se používá ke zvýšení hladiny mužských hormonů, zejména testosteronu. Testosteron je klíčovým hormonem ve vývoji mužských pohlavních znaků a jeho nedostatek může vést k řadě problémů, včetně sníženého libida, únava nebo dokonce deprese. HST může pomoci vyrovnat tyto symptomy a zlepšit kvalitu života pacienta. Hormonální substituční terapie může být podávána prostřednictvím injekcí, gelů, implantátů nebo tablet.

Další možností je změna životního stylu a stravy. Změny stravy mohou pomoci ovlivnit hladinu hormonů a zvýšit přirozenou produkci testosteronu. To zahrnuje konzumaci potravin bohatých na zinek, vitamín D a omega-3 mastné kyseliny, které jsou známé svojí příznivou účinku na hormonální rovnováhu. Pravidelná fyzická aktivita a cvičení také mohou přispět k vyrovnání hormonálních výkyvů.

Kromě toho jsou dostupné i alternativní terapie, které mohou pomoci při mužských hormonálních výkyvech. Například akupunktura může stimulovat určité body na těle a pomoci vyrovnat hladinu hormonů. Bylinné léky, jako například ženšen nebo palma sabalová, jsou také známé svým pozitivním vlivem na funkci hormonů. Je však vždy důležité konzultovat používání těchto alternativních metod s lékařem, aby se zajistilo jejich bezpečné a účinné použití.

S ohledem na různé možnosti léčby mužských hormonálních výkyvů je vždy nejlepší konzultovat se specialistou, který vám pomůže vybrat ten nejefektivnější a bezpečný způsob léčby. Léčba hormonálních výkyvů může pomoci zlepšit celkovou kvalitu života a zajištění dobrého zdraví.

12. Konec tabu: Osmělte se mluvit o mužském PMS

Pojem „PMS“ (premenstruační syndrom) je obecně spojován s ženským cyklem a jeho doprovodnými nepříjemnými příznaky. Ale co muži? Ano, i oni mohou mít svou vlastní verzi PMS, známou jako mužské PMS. I když se o tomto jevu moc nemluví, stále existuje a ovlivňuje mnoho mužů.

Podobně jako u žen, i mužské PMS se projevuje fyzickými a emocionálními příznaky. Tito muži mohou zažívat podrážděnost, únavu, návaly horka, nespavost a zvýšenou citlivost. Změny nálad, podobně jako u žen, jsou také běžné. Mužské PMS může mít vliv na jejich výkon v práci, vztahy a celkovou kvalitu života.

Je důležité vědět, že mužské PMS není důvodem k zesměšňování nebo bagatelizování. Tento jev je skutečný a ovlivňuje mnoho mužů. Pokud se s tímto problémem potýkáte, je důležité hledat podporu a poradit se s odborníkem. Existuje mnoho způsobů, jak zvládat příznaky mužského PMS, včetně zdravých stravovacích návyků, pravidelného cvičení a relaxačních technik.

13. Jak rozpoznat mužské PMS: Rady pro partnery a blízké osoby

Jistě jste již slyšeli o PMS – předmenstruačním syndromu, který ovlivňuje mnoho žen. Co ale mnoho lidí neví, je, že i muži mohou procházet podobnými změnami v jejich náladě a chování. To se nazývá mužské PMS, a i když je méně známé, může způsobit podobné komplikace v partnerských vztazích.

Zde je několik rad, jak rozpoznat mužské PMS a jak s ním zacházet:

 • Sledujte opakující se vzorce: Pokud si povšimnete, že váš partner pravidelně zažívá období náladovosti, podrážděnosti nebo deprese, možná trpí mužským PMS. Pozorne sledujte, zdali tyto symptomy nastávají cyclicky, přibližně každý měsíc.
 • Respektujte jejich potřebu prostoru: Během období mužského PMS se mohou nálady vašeho partnera prudce měnit. Dopřejte jim čas a prostor, aby se vyrovnali se svými emocemi. Nesnažte se je donutit mluvit nebo vyřešit problémy okamžitě, buďte trpěliví.
 • Nabídněte podporu: Projevte zájem a empatii k vašemu partnerovi. Můžete mu nabídnout svou podporu, třeba i pomoc při plnění jejich povinností, pokud jsou v daném období vyčerpaní nebo nemají dostatek energie.

Zvýšená citlivost a výkyvy nálad jsou běžné i u mužů, ačkoliv se o nich nemluví tolik jako u žen. Je důležité si uvědomit, že mužské PMS je skutečný jev a může ovlivnit kvalitu vašeho partnerského vztahu. Vědomí a porozumění těmto změnám v chování a náladách vašeho partnera vám pomohou lépe se s nimi vypořádat.

14. Mužská PMS: Skutečnost, mýtus nebo potřebná diskuse?

Po dlouhou dobu byla mužská PMS (premenstruační syndrom) nedoceněným a nediskutovaným tématem ve společnosti. Pro mnoho mužů a jejich partnerky je PMS stále zastřenou oblastí, plnou mýtů a nedostatku informací. Je čas, abychom tento stav změnili a začali o této skutečnosti otevřeně hovořit.

Mnoho lidí si myslí, že PMS je pouze ženským problémem. Ale pravda je taková, že podobně jako ženy, i muži mohou trpět příznaky PMS. Zatímco u žen jsou tyto příznaky způsobeny hormonálními změnami ve fázi před menstruací, u mužů jsou příčinou obdobné hormonální fluktuace. Symptomy mužské PMS mohou zahrnovat podrážděnost, náladovost, únava, nadýmání a bolesti hlavy.

Je důležité si uvědomit, že mužská PMS není pouhou výmluvou pro špatné chování mužů. Je to reálný stav, který může ovlivňovat jejich život a vztahy. Proto je důležité, abychom rozšířili povědomí o této problematice a zahájili potřebnou diskusi. Mít lepší porozumění mužské PMS může přispět ke zlepšení partnerských vztahů a pomoci nalézt vhodné řešení.

Existuje mužské PMS? Hormonální výkyvy u mužů se vyrovnávají světu, který je usazen ve stereotypu, že tyto problémy jsou jen ženskou doménou. Zatímco ženy čelí měsíčním cyklům, které způsobují hormonální výkyvy a někdy i nepříjemné fyzické a emocionální projevy, mužský hormonální systém není zdaleka tak diskutovaný.

Avšak i muži mají své vlastní hormonální hory a údolí. Jejich těla také procházejí cykly – možná ne tak pravidelnými jako u žen, ale stále patrnými. Hormonální výkyvy u mužů mohou nejen ovlivňovat jejich náladu, ale také jejich vztahy, pracovní výkon a celkovou životní kvalitu. Je čas se podívat pod povrch a rozbít tyto tabuizované představy.

Existuje několik faktorů, které mohou vést k hormonálním výkyvům u mužů. Jedním z nich je věk. Podobně jako ženy, i muži procházejí andropauzou, což je proces postupného snižování hladiny testosteronu a dalších hormonů s přibývajícím věkem. Pokles hladiny testosteronu může mít vliv na jejich energii, libido a celkový pocit vitality.

Stres je dalším faktorem, který může způsobit hormonální nerovnováhu u mužů. Muži, podobně jako ženy, čelí tlakům moderního života – pracovnímu vytížení, rodinným problémům a sociálnímu očekáváním. Tento stres může narušit hormonální systém a způsobit zvýšenou úzkost, podrážděnost a sníženou schopnost se vyrovnat s každodenními výzvami.

Není také neobvyklé, že hormonální nerovnováha u mužů souvisí s nesprávnou stravou a nezdravým životním stylem. Například nadměrná konzumace alkoholu a nezdravá strava mohou ovlivnit hormonální produkci a vést k negativním důsledkům na celkové zdraví muže.

Je důležité, abychom přestali zlehčovat mužské hormonální výkyvy a přiblížili se k nim s empatií a pochopením. Mužské PMS může být opravdová překážka pro jejich každodenní život, ale se správnou péčí a informovaností, mohou být tyto problémy zvládnuty a muži mohou dosáhnout rovnováhy ve svém životě.

Je naší povinností rozbít stereotypy a otevřít diskusi o hormonálních výkyvech u mužů. Přes počáteční odpor a nevěřící pohledy musíme podporovat muže, aby se nezastavili u překážky a hledali možnosti řešení.

Pamatujme, že muži jsou také bytosti s citovým životem a jejich hormonální rovnováha je klíčová pro jejich celkovou pohodu. Je čas přestat ignorovat tyto otázky a začít naslouchat potřebám mužského těla.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno